Greyhound & Whippet

NOVINKY A DĚNÍ V KCHCHADP

EVIDENČNÍ LIST VRHU A PŘEVODNÍ LIST ŠTĚNĚTE

Novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání vstupuje v platnost 1.února 2021. Novela obsahuje požadavek na "evidenční list vrhu" a informace, které je chovatel povinen předávat nabyvateli štěněte.
Na webu Ministerstva zemědělství je vyvěšen závazný vzor "evidenčního listu vrhu", vzor "převodního listu štěněte" a vysvětlení, jak uvedené a poměrně rozsáhlé formuláře, které se vztahují i na naše chovatele, vyplňovat.

Stručné info k ELVS: ZDE

23.12.2020 BONITACE

Zájemci o bonitaci kontaktujte poradkyni chovu e-mailem vefro@seznam.cz

2.11.2020 ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Připomínáme všem členům, že roční členský příspěvek pro stávajícího člena je 450 Kč a je splatný do 31.1.2021.
V případě zájmu o pokračování členství prosím uhraďte příspěvek převodem na účet 219974168/0600.
Členský příspěvek pro nového člena je 500 Kč, splatný tamtéž.

VÝSLEDKY SVATOVÁCLAVSKÉHO COURSINGU

28. 9. 2020 Svatováclavský coursing CACT (Alfrédov, Kostelec)
    Výsledky: ZDE

VÝSLEDKY KLUBOVÝCH VÝSTAV 26.-27.9.2020

    Výsledky: ZDE
    Galerie 26.9.2020: ZDE
    Galerie 27.9.2020: ZDE


NEDĚLNÍ BIS & SUPER BIS - BELLIETTE FROM THE POND DRAGONFLY


SOBOTNÍ BIS - TUMBLE'N TWIRL REDSPARROW ZARYA

ZMĚNA ROZHODČÍCH KV KONOPIŠTĚ 26.-27.9.2020

Původně avizovaní rozhodčí bohužel nemohou kvůli koronavirovým opatřením přicestovat do České republiky.
Výstavy posoudí rozhodčí z Itálie - pánové Arnaldo Cotugno a Fausto Cavalieri.
Plán posuzování: ZDE

3.9.2020 INFO K SVATOVÁCLAVSKÉMU COURSINGU

28. 9. 2020 Svatováclavský coursing CACT (Alfrédov, Kostelec)
    Online přihláška / Online Entry: ZDE
    Propozice/Info: ZDE
    Coursing je součástí soutěže "Krása a výkon KCHCHADP 2020"

18.8.2020 VÝSLEDKY FRIENDLY CUPU

Výsledky: ZDE

5.8.2020 POZVÁNKA NA KLUBOVÉ VÝSTAVY KCHCHADP

Uzávěrka přihlášek / Entries close: prodloužena do 14.9.2020
Propozice/Info: ZDE
Online přihláška / Online Entry: ZDE

CV Wim Wiersma: ZDE
CV Thomas Münch: ZDE

Nedělní výstava je spolu se Svatováclavským coursingem součástí soutěže "Krása a výkon KCHCHADP 2020".

20.07.2020 VÝSLEDKY DNE MLADÝCH A VETERÁNŮ

Výsledky: ZDE

17.07.2020 INFO K SOUTĚŽI FRIENDLY CUP

On-line přihláška: ZDE
Web akce: ZDE


10.07.2020 SOUTĚŽ DOSTIHOVÝ WHIPPET ROKU / GREYHOUND ROKU

Informace o soutěži a bodování: ZDE

NOVÝ TERMÍN BONITACE, ČLENSKÉ SCHŮZE A DNE MLADÝCH A VETERÁNŮ

19.7.2020 se bude konat volební členská schůze, bonitace a Den mladých a veteránů v Němčicích u Kolína.
    Pozvánka na schůzi: ZDE
    Jednací řád: ZDE
    Propozice: ZDE
    On-line přihláška: ZDE

RUŠENÍ PLÁNOVANÝCH AKCÍ V CHLUMCI 30.-31.5.2020

Vzhledem k nepříznivé nákazové situaci a vyhlášeným opatřením v ČR, rozhodl výbor klubu o ZRUŠENÍ plánované klubové výstavy, bonitace a coursingu v Chlumci nad Cidlinou 30.-31.5.2020.
Děkujeme za pochopení.

K PLÁNOVANÝM AKCÍM A ČLENSKÉ SCHŮZI 14.3.2020

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu je celá sobotní akce ZRUŠENA (resp. odložena na neurčito).
Nebude se tedy konat ani členská schůze, ani bonitace, ani Den mladých a veteránů. Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ ČLENSKOU SCHŮZI 2020

Volební Členská schůze se bude konat 14. března 2020 v Praze Nebušicích.
     Pozvánka: ZDE
     Jednací řád: ZDE

Zároveň byl aktualizovaný seznam letošních klubových akcí.

POZVÁNKA NA DEN MLADÝCH A VETERÁNŮ 2020

Sobota 14. března 2020, Praha 6 - Nebušice
    Propozice: ZDE

ČLENSKÉ A PŘÍSPĚVKY DO ROČENKY

Dovolujeme si Vám připomenout, že členské příspěvky na rok 2020 ve výši 450 CZK pro stávající členy jsou splatné do konce března 2020 a to na účet klubu 219974168/0600 (pro platby v CZK).
Do poznámky uveďte, prosím, jméno člena.

Dále bychom rádi připomněli, že příspěvky do Ročenky 2019 (šampionáty, fotky štěňat/vrhů, In Memoriam, fotografie, zahraniční úspěchy, články...) je možné zasílat do 5.2.2020 na emailovou adresu toomie-trishel@email.cz, do věci napište, prosím, „Ročenka 2019“.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VETERINÁRNÍHO ZÁKONA

Zákon č. 166/1999 Sb.
HLAVA II ZDRAVÍ ZVÍŘAT A JEHO OCHRANA
Oddíl 1
Povinnosti chovatelů
§4

(3) Chovatel, který chová 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, je povinen tuto skutečnost písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy oznámit krajské veterinární správě Státní veterinární správy nebo Městské veterinární správě v Praze Státní veterinární správy (dále jen „krajská veterinární správa“) nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy počet chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců dosáhl 3 a více chovaných zvířat; v oznámení chovatel uvede počet chovaných zvířat a místo jejich chovu.

(4) Chovatel uvedený v odstavci 3 je dále povinen oznámit krajské veterinární správě písemně nebo prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy snížení počtu jím chovaných psů samičího pohlaví starších 12 měsíců pod 3, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

(5) Žije-li více chovatelů ve společné domácnosti, ve které chovají 3 a více psů samičího pohlaví starších 12 měsíců, má oznamovací povinnost podle odstavců 3 a 4 pouze jeden z nich.

(7) Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je dále povinen zajistit označení psa čipem do 3 měsíců věku, nejpozději však před přechodem k novému majiteli. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa.

TERMÍNY MĚŘENÍ WHIPPETŮ PRO ROK 2020

Přihláška k měření: ZDE

15.2.2020 Dobré Pole – areál Sokola, fotbalové hřiště
16.5.2020 Kolín – dráha
5.7.2020 Lednice – dráha
26.9.2020 Mladá Boleslav – dráha

Termíny najdte vždy ZDE

POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU

     Web výstavy: ZDE

MISTROVSTVÍ ADP MLADÁ BOLESLAV 2019

     Výsledky: ZDE
     Vítězové Velké ceny whippetů od roku 1983: ZDE

PODZIMNÍ "SVATOVÁCLAVSKÝ" COURSING

     Výsledky: ZDE

PODZIMNÍ "SVATOVÁCLAVSKÝ" COURSING

     Propozice: ZDE
     Přihlášky: ZDE

VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY

     Výsledky/results: ZDE/HERE
     Galerie/gallery: ZDE/HERE


BIS sobota:
Whippet fena BELLIETTE FROM THE POND DRAGONFLY, maj. Jaroslava Hladíková


BIS neděle + SUPER BEST IN SHOW:
Whippet fena CHLOÉ LA CHANCE MODRÝ HIT, maj. Jana Pevná

HLAVNÍ PARTNER:

Děkujeme i našim dalším sponzorům za podporu této klubové akce:

MISTROVSTVÍ ADP, BOLESLAVSKÝ POHÁR

     Propozice / Schedule: ZDE/HERE
     Přihlášky / Entries: ZDE/HERE

Děkujeme sponzorům za podporu našeho klubu, dostihového sportu.

POZVÁNKA NA ZÁŘIJOVÉ KLUBOVÉ VÝSTAVY


     Propozice / Schedule: ZDE/HERE
     Přihláška / Enter: ZDE/HERE nebo online přes dogoffice.
Uzávěrka online přihlášek je prodloužena do 8.9.2019.

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet

14.8.2019 VÝSLEDKY FRIENDLY CUPU

Výsledky: ZDE

6.8.2019 DOSTIHOVÉ LICENCE

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet

6.8.2019 POZVÁNKY NA FRIENDLY CUP

Propozice: ZDE
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet

5. 7. 2019 Klubová výstava bez zadávání KV - Krása a výkon (Kolesa)

Výsledky výstavy: ZDE
Výsledky coursingu: ZDE
Výsledky: ZDE

Gratulace novým klubovým šampionům!
Damien Trixtan
Ace Of Hearts Invisible Wings
Audrey Flying Bullet

NOVINKY VE VAKCINACI PROTI VZTEKLINĚ

Více: ZDE

DOVOLENÁ PORADKYNĚ CHOVU

Dovolená poradkyně chovu v termínu 17. - 23.6. 2019
Veškerá agenda doručená do 14.6. 2019 poradkyni chovu je vyřízená.

KRÁSA A VÝKON 2019

Rádi bychom Vás pozvali na naši tradiční 2-denní klubovou akci, která se uskuteční ve dnech 5. - 6. července 2019 v Kolesách:
Pátek 5. 7. 2019 (Státní svátek) - KLUBOVÁ VÝSTAVA (CAC, bez zadávání KV)
Sobota 6. 7. 2019 - KLUBOVÝ COURSING (CACT)
V rámci klubové výstavy proběhne také BONITACE v pátek 5. 7. 2019.

Propozice a přihlášky: adp-kv.webnode.cz
Uzávěrka: 19. 6. 2019 (výstava), 28. 6. 2019 (coursing)
Na výstavu prosím využijte přednostně online přihlášení přes systém DogOffice.
Přihlášky na bonitaci: ZDE

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon

27. 3. 2019 CHYSTANÉ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY OD 1.1.2020

Více info: ZDE

18. 3. 2019 ZMĚNA TERMÍNU AKCE "KRÁSA A VÝKON"

Z důvodu termínové kolize s ostatními akcemi ve výstavním, dostihovém a coursingovém kalendáři posunujeme termín naší klubové akce "Krása a výkon" na 5.-6.7.2019, místem konání jsou Kladruby nad Labem-Kolesa.
Propozice budou včas zveřejněny.

pátek 5.7.2019 - Kladruby nad Labem-Kolesa
Klubová výstava s CAC (bez zadávání KV)

sobota 6.7.2019 - Kladruby nad Labem-Kolesa
Coursing CACT
(podléhá schválení ČMKU)

18. 3. 2019 VÝSLEDKY DNE MLADÝCH A VATERÁNŮ

Výsledky: ZDE

4. 2. 2019 POZVÁNKA NA KLUBOVOU SCHŮZI

Srdečně zveme všechny členy našeho klubu na klubovou schůzi KCHCH ADP, které se uskuteční 2.3.2019 v Praze - Nebušicích.
Více informací: ZDE

Po schůzi se pak uskuteční tradiční chovatelská přehlídka "Den mladých a veteránů", která je otevřená i nečlenům a kam jste taktéž srdečně zváni.
Více informací: ZDE

Dále si dovolujeme připomenout, že členské příspěvky je třeba uhradit do konce března 2019 a to nejlépe převodem na účet 219974168/0600 (do poznámky prosím uveďte jméno člena). Roční členský příspěvek pro stávajícího člena je 450 Kč, pro nového člena 500 Kč. Více informací naleznete na klubových stránkách: www.klub-adp.cz. Členský příspěvek je možné uhradit také v hotovosti na schůzi.

4. 2. 2019 PLÁNY LETOŠNÍCH AKCÍ

BONITACE

2. 3. 2019 členská schůzce (Praha)
2. 6. 2019 Klubová výstava - Krása a výkon (místo bude upřesněno)
22. 9. 2019 Klubová výstava (Konopiště)
5. 10. 2019 dostih - Mistrovství ADP (Mladá Boleslav)

KLUBOVÉ VÝSTAVY

2. 3. 2019 Den mladých a veteránů (Praha)
2. 6. 2019 Klubová výstava bez zadávání KV - Krása a výkon (místo bude upřesněno)
21. 9. 2019 Klubová výstava se zadáváním KV (Konopiště)
22. 9. 2019 Klubová výstava bez zadávání KV (Konopiště)

COURSING

1. 6. 2019 Coursing CACT - Krása a výkon (místo bude upřesněno)
28. 10. 2019 Coursing CACT (Dobřany)

DOSTIHY

10. 8. 2019 Friendly Cup (místo bude upřesněno)
5. 10. 2019 dostih - Mistrovství ADP (Mladá Boleslav)

MĚŘENÍ WHIPPETŮ

Přihláška k měření: ZDE

16. 2. 2019 Praha (ČMKU), paní Tichá a pan Václavík
25. 5. 2019 Kolín (dráha), paní Tichá a pan Adlt
7. 7. 2019 Lednice (dráha), pan Adlt a pan Krinke
28. 9. 2019 Mladá Boleslav (dráha), paní Tichá a pan Adlt

Začátek měření je v 9,00hod, pouze v Lednici je začátek v 10,00hod.

30. 1. 2019 VÝSLEDKY TOP WHIPPET 2018


Výsledky TOP WHIPPET 2018: ZDE

7.12.2018 ROČENKA KCHCHADP


Přátelé, příspěvky do Ročenky 2018 (šampionáty, fotografie, zahraniční úspěchy, články...) je možné zasílat do 10. 1. 2019 na emailovou adresu toomie-trishel@email.cz, do věci napište, prosím, „Ročenka 2018“.

Iveta Novotná, redaktor

4.12.2018 VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ KCHCHADP


Výsledky z Mistrovství KCHCHADP 29.9.2018: ZDE

20.9.2018 VÝSLEDKY VÝSTAVY V ŽIVOHOŠTI


Výsledky/results: ZDE/HERE

Děkujeme sponzorům klubových výstav: NATURECA, ECOPETS, DG DOGGEAR, CALIBRA, SUPER-GRANULE.CZ
Dárkové vouchery pro vítěze věnovala oficiální fotografka výstav Ing. arch. Eva Černohubová, děkujeme!

Fotogalerie a snímky k zakoupení ze soboty: ZDE
Fotogalerie a snímky k zakoupení z neděle: ZDE

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon
SOBOTNÍ BIS A SUPER BEST IN SHOW - CAPPUCCINO ALMIR'S FAMILY

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon
NEDĚLNÍ BIS - WINDSPIEL NORTHERN SAINT

10.9.2018 STATISTIKY VÝSTAVY V ŽIVOHOŠTI


Statistiky/Statistics: ZDE/HERE

30.8.2018 POZVÁNKA NA MISTROVSTVÍ ADP


Web: ZDE

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon

28.8.2018 PRODLOUŽENÍ UZÁVĚRKY NA KV ŽIVOHOŠŤ DO 31.8.2018

The deadline for entries for our club show in Zivohost is prolonged until Friday 21st August!

Propozice/Info: ZDE/HERE
Přihláška/Entry form: ZDE/HERE
Invitation in english: HERE
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon

15.8.2018 VÝSLEDKY FRIENDLY CUP

Výsledky závodu Friendly Cup: ZDE

6.7.2018 POZVÁNKA KLUBOVÉ VÝSTAVY V ŽIVOHOŠTI

Propozice/Info: ZDE
Přihláška/Entry form: ZDE
Invitation in english: HERE
Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon

2.7.2018 POZVÁNKA NA FRIENDLY CUP

Všechny srdečně zveme na další klubovou akci.
Propozice: ZDE
Web: ZDE

23.6.2018 VÝSLEDKY KLUBOVÉ VÝSTAVY A COURSINGU V KOLESÁCH

Výsledky KV: ZDE
Výsledky coursingu: ZDE

Vítězové pro Krásu a výkon KCHCHADP 2018
Greyhound fena - Action Story Below Hill
Greyhound pes - Armani Black Point Below Hill
Whippet fena - Honesty Lie Lásky Dar
Whippet pes - Damien Trixtan
Whippet sprinter fena - Ellien Danny Valentine Dogs
Whippet sprinter pes - Hidalgo Daff Lásky Dar

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon
BOB whippet + BIS - Ch. Honesty Lie Lásky dar, chov.+maj. Bc. Veronika Frolíková
BOB greyhound - Ch. Armani Black Point Below Hill, chov.+maj. Ing. Jaroslava Marková


Děkujeme za sponzoring klubové výstavy našemu sponzorovi:
SuperZoo Ontario pet food

26.4.2018 KRÁSA A VÝKON

Z technických důvodů jsme nuceni přistoupit ke změně termínu a místa naší 2-denní akce Krása a výkon. Výstava a coursing se uskuteční v termínu 16. - 17.6.2018 v Kolesách. Propozice a přihlášky najdete zde: www.adp-kv.webnode.cz
Součástí akce bude také bonitace, která proběhne při klubové výstavě v sobotu 16. 6. 2018.

Klub chovatelů chrtů anglických dostihových plemen - Greyhound a vipet - Krása a výkon

26.4.2018 NOVÝ KLUBOVÝ WEB

Vítejte na novém webu Klubu chovatelů chrtů anglických dostihových plemen, kde najdete aktuální informace o dění v klubu a aktuální verze všech potřebných dokumentů chovatelské agendy.

V souvislosti s novým nařízením GDPR o ochraně osobních údajů, které bude účinné od 25. 5. 2018, Vás prosíme o doložení Vašeho písemného souhlasu, pokud budete chtít na webu zveřejnit fotografii svého psa v rubrice Chovní psi/Chovné feny a další své osobní údaje, např. u hlášení krytí, vrhů, apod.
Kontaktní e-mail klubu: klub.adp@gmail.com

26.4.2018 NOVÉ SLOŽENÍ VÝBORU

Na členské schůzi 3.3.2018 v Praze bylo zvoleno nové složení výboru.